企業理念・ブランド

企業理念および行動基準

ポーランド語

Filozofia firmyNasze Standardy Postępowania

W stosunku do naszych Klientów

Zawsze przyjmujemy punkt widzenia naszych Klientów. Poprzez godną zaufania jakość oraz wszechstronne wsparcie oferujemy im poczucie bezpieczeństwa.
Stale dążymy do poznania rzeczywistych potrzeb naszych Klientów. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaproponować im rozwiązania przewyższające ich oczekiwania.

W stosunku do naszych Pracowników

Szanujemy różnorodność oraz indywidualne cechy charakteru każdego z naszych Pracowników, zapewniając im środowisko pracy, w którym mogą oni bez przeszkód realizować swój potencjał.
Cenimy ich niezależność i ambicję, dajemy możliwość samorealizacji oraz rozwoju i adekwatnie nagradzamy za osiągane wyniki.

W stosunku do naszych Partnerów

Poprzez szeroko zakrojoną współpracę opartą na otwartości i wzajemności chcemy dać naszym Partnerom poczucie pewności.
Pragniemy, by obustronne zaufanie i dogłębne poznanie wzajemnych potrzeb umożliwiło nam wspólny rozwój.

W stosunku do naszych Akcjonariuszy

Zapewniamy naszym Akcjonariuszom poczucie bezpieczeństwa, wzmacniając rzetelność i przejrzystość zarządzania oraz dążąc do aktywnego udostępniania informacji oraz komunikacji.
Promując rzetelny a zarazem innowacyjny sposób zarządzania, mamy na celu długotrwały rozwój firmy oraz wzrost wartości jej walorów.

W stosunku do społeczeństwa

Z założenia promujemy działania zgodne z literą prawa, oparte niezmiennie na najbardziej wymagających standardach etyki korporacyjnej.
Naszym celem jest zapewnienie wszystkim członkom społeczności poczucia pewności i bezpieczeństwa.